İNSAN KAYNAKLARI


Özgeçmişinizi ik@sansetgida.com.tr adresine ulaştırabilirsiniz.


Sarelle

İŞE ALIM

İnsan Kaynakları Direktörlüğü olarak mutlu çalışma ortamları yaratabilmek adına seçme ve yerleştirme süreçlerinde kurum kültürüne uygun, pozisyon için gerekli bilgi ve beceriye sahip adaylarla yetkinlik bazlı mülakat yapılarak titiz bir işe alım süreci uygulanmaktadır.

İşe alım süreçlerinde pozisyonun gerekliliklerine göre İngilizce testi, kişilik testi, genel yetenek testi ve grup mülakatı yapılmaktadır.

İnsan kaynakları görüşmesi akabinde bölüm görüşmesi yapılarak aday yetkinlikleri ve deneyimi doğrultusunda en uygun pozisyona yerleştirilmektedir. 

 

EĞİTİM

Bireysel ve pozisyonun ihtiyaçları saptanırken,  kurumun belirlemiş olduğu yetkinlikler esas alınmakta ve bu yetkinlikler eğitimlerin ana çatısını oluşturmaktadır.  

Eğitimler, ağırlıklı olarak deneyimli eğitim kadromuz tarafından verilmekte olup ihtiyaç durumunda da dış kaynaklardan destek alınmaktadır.

Eğitim faaliyetlerimiz dört ana başlıkta toplanmaktadır:

• Kişisel gelişime yönelik eğitimler
• Satış pazarlama eğitimleri
• Yönetsel becerilerin artırılmasına yönelik eğitimler
• Bireysel ve takım koçluk programları

PERFORMANS

HEDEFLERLE YÖNETİM

Şirketimizde Performans Sistemi, şirket hedeflerinin çalışanlara indirgenerek çalışanların şirket hedefleri doğrultusunda yönlendirilmesi, performanslarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi sürecine ait yapılan tüm işlemleri kapsamaktadır.

Amaç: 

• Çalışanlarımızı şirket hedefleri ve amaçları ile uyumlu bireysel hedefler doğrultusunda yönlendirmek,
• Hedeflere ilişkin beklentileri netleştirmek ve bu beklentiler doğrultusunda gösterilen performansı değerlendirmek,
• Yapıcı ve açık bir iletişim ortamının gelişmesine katkıda bulunmak,
• Üstlenilen rol ve sorumlulukları daha anlaşılır bir hale getirmek,
• Geribildirim, çalışanların gelişimlerinin yönlendirilmesi ve desteklenmesi için altyapı oluşturmak,
• Motivasyon ve sürekli gelişmeye destek olmaktır.

YETKİNLİK YÖNETİMİ

Şirketimizde, kişisel performansta ve iş sonuçlarında farklılık yaratan yetkinlikler her pozisyon için belirlenmiştir. Çalışanların pozisyonlarından beklenen yetkinlikleri karşılamaları ve geliştirmeleri için yetkinlikler periyodik olarak ölçülür ve yetkinlik gelişim planları yapılır.

Şirketimizde tüm pozisyonlardan beklenen temel yetkinliklerimiz şunlardır:

Başarma Arzusu
Kalite Odaklılık
Müşteri Odaklı Olma
Organizasyonel Bağlılık

 

KARİYER YÖNETİMİ 

Kendisine verilen hedeflere başarı ile ulaşan, yetkinlik ve mesleki becerilerini sürekli geliştiren, işine katkı sağlayan ve fark yaratan davranış ve sonuçlar elde eden çalışanlarımızı bir üst pozisyon için yönlendiriyor ve bu amaçla gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Terfi ve görev değişikliği gibi uygulamalar ile çalışanlarımıza farklı kariyer yolları çiziyoruz. 

Çalışanlarımızın mevcut pozisyonlarındaki gelişim alanlarını ve güçlü yönlerini belirlemek veya şirket içi farklı bir pozisyona uygunluklarını değerlendirmek için Değerlendirme ve Gelişim Merkezi uygulamaları yapmaktayız.

Ücretlendirme politikamız adil ve rekabetçi bir sisteme dayanmaktadır. Ücretlerimiz; bireysel performans sonuçları, ücret araştırmaları, ekonomik göstergeler ve şirket içi denge doğrultusunda, yılda bir kez değerlendirilip gözden geçirilmektedir. 

Çikolatanın tarihi
19. yüzyılda başlar..
Sanset ürünlerinin
hayatınıza kattığı
sağlığı keşfedin.