POLİTİKALARIMIZ

KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI:

 • Müşterilere olan sorumluluklar kapsamında, hammaddenin satın alınmasından ürünün rafa ulaşmasına kadar her aşamada, güvenli, yasalara uygun ve otantisiteden uzak bir şekilde yöneterek ürünlerin yasal şartlara ve planlanan kalite kriterlerine uyumunu sağlayıp marka değerini korumayı,
 • Ürünleri doğru yerde ,doğru zaman ve fiyatla tüketiciye sunmayı ,
 • Kaynakları verimli bir şekilde kullanarak tüm çalışanların katılımı ile sürekli iyileşmeyi ve gelişmeyi ,
 • Çalışanların kendilerini güvende hissettiği yasal şartları oluşturmayı,
 • Çalışma süreçleri içinde etik değerleri göz önünde bulundurarak çalışanların sağlıklarını ve güvenliklerini sağlayacak kriterleri uygulayıp güvenli çalışma ortamlarının oluşturulmasını ve sürekliliğini sağlamayı,
 • Çevre bilinci oluşturarak çevreyi korumayı ,
 • Müşteri bildirimlerinin hızlı alınması ve değerlendirilmesi için kaynaklar sağlayarak müşteri memnuniyetini daima arttırmayı ,
 • Kalite sistemini etkileyebilecek risk ve fırsatların belirlemesi için risk temelli düşünceye teşvik ve liderlik etmeyi,
 • Hesap verebilirlik, şeffaflık, uluslararası davranış normlarına saygı ve taraflarla iyi iletişim yolları geliştirme ilkeleri doğrultusunda çalışmayı,

Taahhüt Ederiz.

ENERJİ POLİTİKASI:

 • Enerji yönetim sistemimizin ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardına uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamayı,
 • Enerji hedef ve amaçlarına ulaşmak için;
 • Sürekli iyileştirme faaliyetleri ile tüm üretim aşamalarında elektriği ve doğal gazı verimli kullanmayı, enerji verimliliğimizi arttırmayı ve enerji kayıplarını azaltmayı,
 • Gerekli kaynakları sağlamayı ve tüm çalışanlarda enerji bilinci oluşturmayı,
 • Enerji kullanımı, tüketimi ve verimliliği ile ilgili mevzuat ve diğer yasal şartları takip etmeyi ve uygulamayı,
 • Enerji kullanım süreçlerinde, enerji performansının enerji hedefleri ve amaçları doğrultusunda gözden geçirmeyi ve sonuçları sürekli iyileşme ve gelişmeye dönüştürmeyi,
 • Enerji performansının iyileştirilmesi için enerji verimli ürünler ve hizmetlerin satın alınmasını ve performans iyileştirilmesine yönelik tasarımları desteklemeyi

Taahhüt Ederiz.

Çikolatanın tarihi
19. yüzyılda başlar..
Sanset ürünlerinin
hayatınıza kattığı
sağlığı keşfedin.